Dotacje unijne

Firma zrealizowała dwa  projekty  inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu  Operacyjnego  -  Wzrost Konkurencyjności  Przedsiębiorstw,  lata  2004-2006.
Działanie 2.3 wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Tytuł projektu:


" Zakup maszyn i urządzeń do Centrum Obróbczego COP PRECIZO "


w ramach którego zakupiono:

  • tokarka CNC typu TAE-30N
  • współrzędnościowa maszyna pomiarowa typu LINEA NMP 13.7.5
  • automat tokarski CNC typu SBL 500-1500
  • centrum poziome typu Bluestar 6
  • oprogramowanie typu CAD/CAM
  • serwer typu Optimus NSERVER VE 230G2
  • automat tokarski CNC typu SBL 500-700
  • pionowe centrum frezarskie do wiercenia STAMA MC 535/S
  • instalacja odpylająca z zespołem filtracyjnym typu GM4
  • instalacja odciągowo-filtracyjna mgły olejowej GM04+1

Wartość otrzymanego wsparcia to kwota - 1.250.000,00 PLN, co stanowi 44,80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
Tytuł projektu:


" Zakup maszyn i urządzeń do Centrum Obróbki Precyzyjnej COP PRECIZO Płock"
 

w ramach którego zakupiono:


Działanie nr 1 - 2 szt. pił taśmowych,

Działanie nr 2 - 2 szt. automatów tokarskich SBL 500/750,

Działanie nr 3 - piec indukcyjny do hartowania wałów,

Działanie nr 4 - 2 szt. wózków widłowych do transportu wyrobów oraz materiałów na                                   terenie zakładu,

Działanie nr 5 - zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją -                           harmonogram produkcji, zwiększenie efektywności wykorzystywania
                          maszyn,

Działanie nr 6 - tokarka CTX520 linear do produkcji wałów długich,

Działanie nr 7 - poziome centrum CNC typu MAKINO wraz ze zmieniaczem palet
 

Wartość otrzymanego wsparcia to kwota - 1.250.000,00 PLN, co stanowi 38,86% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 

Firma zrealizowała dwa projekty inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego...

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
tel.: +48 (24) 3667960
fax: +48 (24) 3667962
email: biuro@precizo.pl