Kariera

KOGO SZUKAMY?

Każde stanowisko pracy wiąże się ze specjalistycznymi kompetencjami, jakie wynikają z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do wykonania wyznaczonych zadań.
Istnieją jednak umiejętności, które charakteryzują każdego z pracowników Precizo i których poszukujemy u każdej osoby ubiegającej się o pracę w Precizo.:

Świadomość jakości – w dużej organizacji każda osoba powinna wiedzieć, że działa w szerokim kontekście gospodarczym oraz interpersonalnym. Wyniki pracy naszych pracowników wpływają na jakość ich pracy, na wyniki firmy o co najważniejsze satysfakcję i zadowolenie naszych Klientów.

Kreatywność i innowacyjność – rynek stawia przed nami wyzwania, które wymagają twórczego podejścia oraz nowych pomysłów. Osoba kreatywna obserwuje sytuacje, nie zaspokaja się niedoskonałymi metodami, poszukuje i tworzy innowacyjne rozwiązania.

Adaptacja do zmian – często możemy usłyszeć, że jedyną niezmienną rzeczą w świecie są zmiany. Przystosowanie się do zmian oznacza gotowość i szybkość uczenia się oraz elastyczność w myśleniu i działaniu. Zmianę należy postrzegać jako szansę na poprawę obecnej sytuacji.

Komunikatywność – jest zdolnością nawiązywania kontaktu ze współpracownikami oraz klientami zewnętrznymi, wiąże się z umiejętnością słuchania innych osób i łatwością zrozumiałego przekazywania informacji, tak aby ułatwić sobie i innym wykonywanie zadań.

Umiejętność pracy w zespole – jesteśmy częścią zespołu, który ma wspólny cel i wartości. Umiejętność współpracy wyznacza sukces pracownika i w szerszej perspektywie sukces całej organizacji.

Pracownik firmy PRECIZO jest osobą, która silnie angażuje się nie tylko w zakres wykonywanej pracy ale przede wszystkim w życie całej Firmy, jest lojalny i dumny z tego, że współtworzy nasz sukces. Jest osobą kreatywną i innowacyjną, dostosowująca się do nowości i zmian oraz ma świadomość tego, że najważniejsza jest jakość usług firmy oraz współpraca w zespole.

 

  • Biuro

- Dział Kadr i Płac

- Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR)

- Dział Księgowy

- Dział Finansowy

- Dział Zarządzania Jakością

- Dział Marketingu

- Dział Obsługi Klienta

- Dział Zakupów

- Dział Doskonalenia Procesów Wytwarzania

- Dział BHP

- Dział Planowania

 

  • Produkcja

- Tokarz 

- Frezer

- Ślusarz

- Szlifierz

- Operator CNC

- Praser

- Hartownik

- Operator Piły

- Wiertacz

- Wydawca Narzędzi

- Kontroler Jakości

- Magazynier

- Operator wózka widłowego

 

  • Dział Technologiczny

- Technolog

- Technolog-Programista

- Technolog-Konstruktor

- Główny Technolog

- Pracownik NarzędziowniPROCES REKRUTACJI

Mając świadomość wysokich kwalifikacji i umiejętności naszej kadry, gdy prowadzimy procesy rekrutacyjne w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę możliwość wewnętrznej rekrutacji, polegającej na przesunięciu pracownika do pracy w innym dziale/obszarze , co pozwala nam mieć w swojej kadrze wyspecjalizowanych pracowników, potrafiących pracować na kilku maszynach, a więc mogących także wspomóc inne obszary produkcji. Pracownik produkcyjny jak i biurowy w oparciu o matrycę kompetencji tworzącą ścieżkę kariery w firmie, ma również możliwość awansowania na wyższe stanowiska. 

Równocześnie prowadzimy bazę kandydatów do pracy w firmie PRECIZO. Aplikacje można przesyłać na adres mailowy:

w.dabrowska@precizo.pl,

m.mofina@precizo.pl

bądź pocztą na adres:

Centrum Obróbki Precyzyjnej PRECIZO., "Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi"
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock                    tel. +48 (24) 366-79-98

Przesłane dokumenty zostają zamieszczone w Bazie Kandydatów firmy PRECIZO i przez dwa lata są wykorzystywane w ramach prowadzonych rekrutacji. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami, zapraszając na rozmowy kwalifikacyjne, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

ETAPY REKRUTACJI

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, których ilość i poziom zaawansowania zależy od kompetencji jakich poszukujemy na konkretne stanowisko pracy. W trakcie poszukiwania odpowiedniej osoby analizujemy poziom wiedzy merytorycznej kandydatów, ich umiejętności oraz potencjał rozwojowy.

Etapy procesu rekrutacji PRECIZO

Etap 1: Analiza dokumentów (CV oraz listów motywacyjnych)
Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna
Etap 3: Case Study, testy psychologiczne, specjalistyczne testy sprawdzające wiedzę z zakresu metrologii i rysunku technicznego (pracownicy produkcyjni), a także specjalistyczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności kandydata potrzebne do pracy w danym dziale (pracownicy biurowi).

Trzeci etap rekrutacji jest projektowany i przeprowadzany w sytuacji rekrutacji na stanowiska specjalistyczne bądź stanowiska kierownicze. Na tym etapie narzędzia używane w celu zbadania umiejętności kandydata są dopasowywane i specjalnie konstruowane w zależności od głównych zadań, które będą realizowane na danym stanowisku pracy.

Przed spotkaniem kandydaci uzyskują pełną informację dotyczącą formy spotkania rekrutacyjnego.

Jak się przygotować do rozmowy:

  • Poszukaj informacji o naszej firmie: kim jesteśmy, jaki jest profil naszej działalności
  • Zastanów się nad tym w jaki sposób możesz najlepiej opowiedzieć nam o swoich umiejętnościach i jak widzisz swój rozwój zawodowy w firmie Precizo
  • Odśwież wiedzę teoretyczną ze swojej dziedziny zawodowej
  • Przygotuj pytania jakie chciałbyś nam zadać - na wszystkie postaramy się odpowiedzieć

W DRODZE KU DOSKONALENIU KAPITAŁU LUDZKIEGO FIRMY Kapitał ekonomiczny, sprzyjający rynek, płynność finansowa firmy nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu. Niezbędne jest doświadczenie oraz kapitał intelektualny drzemiący w pracownikach firmy PRECIZO. Jako nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma dbamy o swoich pracowników i zapewniamy im możliwości rozwoju poprzez wdrażanie projektów szkoleniowych, a także ścieżki kariery.

Firma zrealizowała dwa projekty inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego...

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
tel.: +48 (24) 3667960
fax: +48 (24) 3667962
email: biuro@precizo.pl