Products

Wały długie
do 3500 mm
 • długość 1200-3500mm
 • średnica 30-150mm ( powyżej długości 2100mm średnica max 70mm)
 • rodzaj obróbki: toczenie, frezowanie, szlifowanie , frezowanie obwiedniowe, hartowanie indukcyjne, wyważanie, spawanie, malowanie mokre i malowanie proszkowe, cynkowanie, fosforanowanie ,chromowanie
 • tolerancje: klasa 5 średnicy, 7 klasa wielowypustu, hartowanie indukcyjne do 9 mm głębokości, dogniatanie do Rz1.
 • wielowypusty: DIN5480, DIN5482, ANSI B92.1, DIN3962, ISO1328, DIN ISO286,ISO500.
 • kanałki: szerokość do 20 mm
 • waga do 250kg
Wały krótkie
 • długość 300-1200mm
 • średnica 30-300mm
 • rodzaj obróbki : toczenie, frezowanie, szlifowanie , frezowanie obwiedniowe, hartowanie indukcyjne, wyważanie, spawanie, malowanie mokre i malowanie proszkowe, cynkowanie, fosforanowanie ,chromowanie
 • tolerancja: klasa 5 średnicy, 7 klasa wielowypustu, hartowanie indukcyjne do 9 mm głębokości, dogniatanie do Rz1.
 • wielowypusty: DIN5480, DIN5482, ANSI B92.1, DIN3962, ISO1328, DIN ISO286, ISO500.
 • kanałki: szerokość do 20 mm
 • waga do 250kg
Półosie
 • długość 600max
 • średnica kołnierza: 200max
 • rodzaj obróbki: toczenie, frezowanie, szlifowanie , frezowanie obwiedniowe, hartowanie indukcyjne, wyważanie, spawanie, malowanie mokre i malowanie proszkowe, cynkowanie,fosforanowanie , chromowanie
 • tolerancje: klasa 5 średnicy, 7 klasa wielowypustu, hartowanie indukcyjne do 9 mm
 • głębokości, dogniatanie do Rz1
 • wielowypusty: DIN5480, DIN5482, ANSI B92.1, DIN3962, ISO1328, DIN ISO286, ISO500.
 • kanałki: szerokość do 20 mm
 • waga do 250kg
 • wykonywane z odkuwki lub w technologii spawania lub lutowania twardego.
Rolki i Rotory
Do pras i innych zastosowań
 • długość do 2000 mm
 • średnica: do 550 mm
 • rodzaj obróbki: spawanie, montaż, toczenie, malowanie mokre i malowanie proszkowe, gumowanie
 • waga do 250 kg
Żeliwo
 • średnica: do 1000 mm
 • rodzaj obróbki: toczenie,
 • frezowanie, wyważanie, malowanie mokre i malowanie proszkowe,malowanie KTL, hartowanie
 • tolerancje: klasa 6
 • waga do 250kg
 • gatunki materiałów: żeliwo ADI, żeliwo sferoidalne od 500 do 700, żeliwo szare 200-300.